Όγκοι σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου μυελού

Οι όγκοι σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου μυελού χωρίζονται ανάλογα με την παθολογία σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς.
Μπορούν επίσης να ταξινομηθούν σύμφωνα με την ανατομική τους θέση σε εξωσκληρίδιους (κυριώς μεταστάσεις), σε ενδοσκληρίδιους εξωμυελικούς (νευρίνωμα, μηνιγγίωμα) και ενδομυελικούς (γλίωμα, επενδύμωμα, αιμαγγειοβλάστωμα).

Η χειρουργική αντιμετώπιση των όγκων σπονδυλικής στήλης ενδείκνυται στις περιπτώσεις που η παθολογία μπορεί να αφαιρεθεί με εναν αποδεκτό κίνδυνο μετεγχειρητικής νευρολογικής επιδείνωσης.

Βασική βοήθεια για μια επιτυχημένη επέμβαση αποτελούν οί καινούργιες τεχνικές όπως η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση.

Ακόμη όμως και με την εφαρμογή των νέων τεχνικών σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η αφαίρεση της παθολογίας πλήρως.
Σε περιπτώσεις που η χειρουργική εξαίρεση δεν ειναι δύνατη ή σε περιπτώσεις που χρειάζονται έλεγχο υπολειμμάτικης νόσου, οί ασθενείς αντιμετωπίζονται με ακτινοθεραπεία.

Η χημειοθεραπεία δεν έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους περισσότερους όγκους σπονδυλικής στήλης.
Εξαίρεση αποτελεί το πολλαπλούν μυέλωμα.

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της σελίδας είναι η παροχή πληροφοριών για παθήσεις που αφορούν το νευρικό σύστημα και την σπονδυλική στήλη και χρήζουν νευροχειρουργικής αντιμετώπισης.

 

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημητρίου Βασιλείου 11, Νέο Ψυχικό

Τηλ.: 210-6743445
Κιν.: 6986 613333

E-mail: info@vougioukasv.gr


Social Media

Facebook Βασίλειου Βουγιούκα  Youtube Βασίλειου Βουγιούκα