Συνέδρια 2001

 • Vougioukas VI, Korinthenberg R, Spreer J, Koch D, van Velthoven V
  “Benign supratentorial peri- and intraventricular tumors in pediatric patients. Operative treatment and outcome”
  52. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fuer Neurochirurgie (DGNC)
  Bielefeld 2001
 • Vougioukas VI, van Velthoven V
  “Mutismus nach Eingriffen in der hinteren Schadelgrube im Kindesalter“
  Kinderneurochirurgische Tagung der Deutsche Gesellschaft für Neurochirugie (DGNC) Freiburg 2001
 • Vougioukas VI, Hubbe U., Reinacher PC, Spetzger U
  “Navigationsgefuhrter transoraler Zugang zum craniocervikalen Ubergang und zur Schaedelbasis-Strategische Ueberlegungen“
  Jahrestagung der Sektion Neuroendoskopie, Neuronavigation und intraoperative Bildgebung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC)
  Tübingen 2001
 • van Velthoven V, Vougioukas V.I, Koch D, J Spreer, Korinthenberg R
  “Supratentorielle Mittellinien Tumoren im Kindesalter: Behandlungsstrategie und Ergebnisse“
  Symposion der Univerasitätsklinik Mainz” Tumoren des ZNS bei Kindern und Jugendlichen“
  Mainz 2001

Συνέδρια 2002

 • Vougioukas VI, Borremans J, Spetzger U
  “Posteriore Lumbale Interkorporelle Fusion (PLIF) mit PEEK-cages. Komplikationen und Grenzen“
  53. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC)
  Halle 2002
 • Vougioukas VI, van Velthoven V
  “Benign supratentorial peri- und intraventriku lar tumors in the pediatric population: strategic considerations and operative treatment”
  Annual meeting of the International Society of Pediatric Neurosurgery (ISPN).
  Kyoto 2002
 • Hubbe U, Vougioukas V, Spetzger U, Zentner J
  “Virtuelles Operieren in der Neurochirurgie: Nutzen zur Aus- und Weiterbildung“
  Online-Journal curac.science, 02/2002 (ISSN 1619-0718), 1. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Computer- und Roboterassistierte Chirurgie e. V. (CURAC), Leipzig, Oktober 2002
 • Vougioukas VI, Hubbe U, Spetzger U
  “Navigierte plastische Rekonstruktion des Neurokraniums: Konkurrenz zu kostspieligen CAD / CAM Verfahren ?“
  CURAC Tagung, Leipzig 2002

Συνέδρια 2003

 • Vougioukas VI, Hubbe U, van Velthoven V
  “3-D-Ultrasound Neuronavigation: Advantages and Limitations of the SonoWand System”
  54. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC)
  Saarbrücken 2003
 • Hubbe U, Arapakis I, Vougioukas V, Freiman T, Zentner J
  “Neuronavigation: neue Techniken zur Referenzierung und zum Patiententracking“
  Jahrestagung der Sektion Neuroendoskopie, Neuronavigation und intraoperative Bildgebung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC), Nuernberg  2003
 • Vougioukas VI, Hubbe U, Scheufler KM, van Velthoven V
  “Perspectives and limitations of image guided neurosurgery in pediatric patients”
  Annual meeting of the International Society of Pediatric Neurosurgery (ISPN).
  Monaco 2003

Συνέδρια 2004

 • Vougioukas VI, Gläsker S, van Velthoven V
  “Surgical treatment of hemangioblastomas in pediatric patients with von Hippel Lindau disease”
  Annual meeting of the International Society of Pediatric Neurosurgery (ISPN).
  Buenos Aires 2004
 • Hubbe U, Arapakis I, Vougioukas VI
  “Face Mask Navigation: hochgenau und einfach“
  3. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Computer- und Roboterassistierte Chirurgie e. V. (CURAC), München, Oktober 2004
 • Hubbe U, Vougioukas V, Honegger J
  “Today‘s navigated pituitary gland surgery”
  Jahrestagung der Sektion Neuroendoskopie, Neuronavigation und intraoperative Bildgebung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC), München 2004
 • Hubbe U, Arapakis I, Vougioukas VI, Shah M, Freiman T, Scheiwe C
  “Markerlose Referenzierung fur die Neuronavigaton: neue Technik fur Patientenerfassung und-Tracking”
  Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Neurochirurgie (DGNC),
  Koelh 2004

Συνέδρια 2005

 • Vougioukas VI,  Glasker S, van Velthoven V
  “Treatment of hemangioblastomas in aadolescent patients with von Hippel –Lindau disease”
  56 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Neurochirurgie, Strassburg Mai 2005
 • Vougioukas VI, Scheufler KM
  “Extrapedicular screw fixation for traumatic, degenerative and neoplastic instability of the thoracic spine”
  56 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Neurochirurgie, Strassburg Mai 2005
 • Hubbe U, Vougioukas VI, Shah M, van Velthoven V
  “Neuronavigation without preoperative Navigation CT/MRI: cost and time effective 3D Ultrasound Neuronavigation for surgical therapy of brain lesions”
  56 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Neurochirurgie, (DGNC) Strassburg Mai 2005
 • Vougioukas VI, Scheufler KM
  “Parapedicular screw fixation of the the thoracic spine in adolescent patients: clinical and radiological results”
  Annual meeting of the International Society of pediatric Neurosurgery (ISPN).
  Vancouver 2005

Συνέδρια 2007-Σήμερα

 • Vougioukas VI, Hubbe U
  “Miinimally invasive treatment of osteoporotic fractures in the elderly”
  Annual Spine Meeting German Society of Nerosurgery (DGNC) September 2007, Bochum
 • Hubbe U, Vougioukas VI
  “Aspects of spinal navigation”
  Annual Spine Meeting German Society of Nerosurgery (DGNC) September 2007, Bochum
 • Vougioukas VI
  “Minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion (Mi-TLIF) for the treatment of degenerative lumbar instability”
  Πανελλήνιο συνέδριο Νευροχειρουργικής, Αθήνα 6/2008
 • Vougioukas VI
  “Minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion (Mi-TLIF) for the treatment of degenerative lumbar instability”
  Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, Χαλκιδική 10/08
 • Vougioukas VI
  “Navigated transpedicular fixation of the cervical spine”
  Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, Χαλκιδική 10/08
 • Hubbe U, Vougioukas VI
  “Management of complications in minimally invasive spine surgery”
  Πανγερμανικό Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, Oldenburg 09/08
 • Vougioukas VI
  “Frameless Face-Mask based navigation during endoscopic transphenoidal skull base surgery“
  Πανελλήνιο συνέδριο Νευροχειρουργικής, Αλεξανδρούπολη 6/09
 • Kogias E, Psarras N, Vougioukas VI
  “Ελάχιστα επεμβατική τρηματοτομή κατά Fryckholm. Τεχνική και αποτελέσματα“
  Πανελλήνιο συνέδριο Νευροχειρουργικής, Αλεξανδρούπολη 6/09
 • Vougioukas VI
  “Innovative Techniques in Spinal Trauma Surgery (TRAUMA)“
  March 17-18 2016 Netherlands