Ο Βασίλειος Μπέκος είναι Αναισθησιολόγος, συντονιστής αναισθησιολογικής ομάδας περιεγχειρητικής ιατρικής του Τμήματος Ελάχιστα Επεμβατικής Νευροχειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.