Ασθενής 72 ετων με γνωστή κρανιοαυχενική δυστονία και αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα παρουσίασε εικόνα προοδευτικής τετραπάρεσης μετά απο πτώση επι του εδάφους. Ο ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε κάταγμα στην περιοχή της κρανιοαυχενικής συμβολής (κόνδυλος-Α1-οδόντας δεξιά) και εκτεταμένη μυελική θλάση/μευλοπάθεια.

Ασθενης 32 ετων με προοδευτική παραπάρεση και ορθοκυστική δεισλειτουργία υπεβλήθει σε ακτινολογικό έλεγχο ο οποίος ανέδειξε ευμεγέθη θωρακική σπονδυλοδεσία με έντονα πιεστικά φαινόμενα επι του μυελού. Υπεβλήθει σε ελάχιστα επεμβατική δεξια θωρακοτομή και μικροχειρουργική αφαίρεση της δισκοκήλης υπο νευροπαρακολούθηση και με την βοήθεια του διεγχειρητικού αξονικού τομογράφου (Ο-arm). Έλαβε εξιτήριο την 4η μετεγχειρητική ημέρα σε άριστη κατάσταση.

Ασθενης 44 ετων με επεισόδιο ιλίγγου υπεβλήθη σε MRI έλεγχο εγκεφάλου που ανέδειξε την παρουσία άτυπης εξεργασίας στην περιοχή του τριγώνου ενδοκοιλιακά (δε), με σημαντικό περιεστιακό οίδημα.

Ασθενής 38 ετων με γνωστή νόσο von Hippel Lindau και αιμαγγειοβλαστώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η ασθενής ειχε χειρουργηθεί 4 φορές στο παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσήλθε λόγω προοδευτικής αστάθειας βάδισης, τετραπάρεσης και αδυναμίας κατάποσης.

Προεγχειρητική αξονική και μαγνητική ασθενούς 52 ετων με ευμεγέθη θωρακική δισκοκήλη θ7/8 με έντονα πιεστικά φαινόμενα επί του μυελού (μυελοπάθεια). Η ασθενής προεγχειρητικά παρουσίαζε αδυναμία βάδισης, αστάθεια και εικόνα παραπάρεσης.