Όγκος αριστερής γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας

Ασθενής 64 ετών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό παρουσίασε αστάθεια βάδισης και ίλιγγο.

Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ανέδειξε εξεργασία στην περιοχή της αριστερής γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας, ακτινολογικά συμβατή με μηνιγγίωμα.

Η ασθενής υπεβλήθη υπό γενική αναισθησία σε αριστερή υποινιακή κρανιοτομία και ολική αφαίρεση της βλάβης.

Ασθενής 72 ετών με γνωστή κρανιοαυχενική δυστονία και αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα παρουσίασε εικόνα προοδευτικής τετραπάρεσης μετά απο πτώση επί του εδάφους. Ο ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε κάταγμα στην περιοχή της κρανιοαυχενικής συμβολής (κόνδυλος-Α1-οδόντας δεξιά) και εκτεταμένη μυελική θλάση/μυελοπάθεια.

Ασθενης 32 ετων με προοδευτική παραπάρεση και ορθοκυστική δεισλειτουργία υπεβλήθει σε ακτινολογικό έλεγχο ο οποίος ανέδειξε ευμεγέθη θωρακική σπονδυλοδεσία με έντονα πιεστικά φαινόμενα επι του μυελού. Υπεβλήθει σε ελάχιστα επεμβατική δεξια θωρακοτομή και μικροχειρουργική αφαίρεση της δισκοκήλης υπο νευροπαρακολούθηση και με την βοήθεια του διεγχειρητικού αξονικού τομογράφου (Ο-arm). Έλαβε εξιτήριο την 4η μετεγχειρητική ημέρα σε άριστη κατάσταση.

Ασθενής 44 ετών με επεισόδιο ιλίγγου υπεβλήθη σε MRI έλεγχο εγκεφάλου που ανέδειξε την παρουσία άτυπης εξεργασίας στην περιοχή του τριγώνου ενδοκοιλιακά (δε), με σημαντικό περιεστιακό οίδημα.

Ασθενής 38 ετών με γνωστή νόσο von Hippel Lindau και αιμαγγειοβλαστώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η ασθενής είχε χειρουργηθεί 4 φορές στο παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσήλθε λόγω προοδευτικής αστάθειας βάδισης, τετραπάρεσης και αδυναμίας κατάποσης.