Οσφρητικό μηνιγγίωμα διαμέτρου 3 εκ.

Προεγχειρητικές & Μετεγχειρητικές εικόνες

Οσφρητικό μηνιγγίωμα διαμέτρου 3 εκ.   Οσφρητικό μηνιγγίωμα διαμέτρου 3 εκ.

Μετεγχειρητικές εικόνες της ασθενούς 2 μήνες μετά την επέμβαση με την τομή μήκους 2,5 εκ πάνω στο φρύδι και μετεγχειρητική αξονική τομογραφία 1 ημέρα μετά την επέμβαση η οποία δείχνει την ελάχιστα επεμβατική προσπέλαση με υπερκόγχιο κρανιοτομία μεγέθους μόλις 2,5 εκ που χρειάστηκε για να αφαιρεθεί ο όγκος

Μετεγχειρητικές εικόνες της ασθενούς 2 μήνες μετά την επέμβαση   Μετεγχειρητικές εικόνες της ασθενούς 2 μήνες μετά την επέμβαση