Ακουστικό νευρίνωμα δεξιά με πίεση επί του στελέχους

Προεγχειρητικές & Μετεγχειρητικές εικόνες

Προεγχειρητικές εικόνες μαγνητικής τομογραφίας ασθενούς 42 ετών με ακουστικό νευρίνωμα δεξιά με πίεση επί του στελέχους

 Προεγχειρητικές εικόνες μαγνητικής τομογραφίας ασθενούς 42 ετών με ακουστικό νευρίνωμα δεξιά με πίεση επί του στελέχους   Προεγχειρητικές εικόνες μαγνητικής τομογραφίας ασθενούς 42 ετών με ακουστικό νευρίνωμα δεξιά με πίεση επί του στελέχους

Μετεγχειρητικές εικόνες του ασθενούς 3 μήνες μετά την επέμβαση και την ολική αφαίρεση του όγκου

Μετεγχειρητικές εικόνες του ασθενούς 3 μήνες μετά την επέμβαση και την ολική αφαίρεση του όγκου   Μετεγχειρητικές εικόνες του ασθενούς 3 μήνες μετά την επέμβαση και την ολική αφαίρεση του όγκου