Επέμβαση ελάχιστα επεμβατικής δυναμικής σπονδυλοδεσίας

Διεγχειρητικές εικόνες & Μετεγχειρητική ακτινογραφία

Διεγχειρητικές εικόνες επέμβασης ελάχιστα επεμβατικής δυναμικής σπονδυλοδεσίας σε ασθενή 45 ετών με χρόνια οσφυοισχιαλγία και υποτροπή δισκοκήλης στο Ο4/5

Διεγχειρητικές εικόνες επέμβασης ελάχιστα επεμβατικής δυναμικής σπονδυλοδεσίας   Διεγχειρητικές εικόνες επέμβασης ελάχιστα επεμβατικής δυναμικής σπονδυλοδεσίας

Διεγχειρητικές εικόνες επέμβασης ελάχιστα επεμβατικής δυναμικής σπονδυλοδεσίας   Διεγχειρητικές εικόνες επέμβασης ελάχιστα επεμβατικής δυναμικής σπονδυλοδεσίας

Μετεγχειρητική ακτινογραφία του ασθενούς μετά την επέμβαση

Μετεγχειρητική ακτινογραφία του ασθενούς μετά την επέμβαση   Μετεγχειρητική ακτινογραφία του ασθενούς μετά την επέμβαση