Ελάχιστα επεμβατική διαδερμική αφαίρεση εξωτρηματικής (πλάγιας) οσφυικής δισκοκήλης

Προεγχειρητικές & Διεγχειρητικές ακτινογραφίες

Προεγχειρητική μαγνητική ακτινογραφία από ελάχιστα επεμβατική διαδερμική αφαίρεση εξωτρηματικής (πλάγιας) οσφυικής δισκοκήλης στο επίπεδο Ο3/4 σε ασθενή 55 ετων με υποτροπιάζουσα ισχιαλγία και πάρεση μέσα απο κύλινδρο διαμέτρου 14 χιλιοστών.
Συνολικός χρόνος επέμβασης 25 λεπτα.

Προεγχειρητική μαγνητική ακτινογραφία 

Διεγχειριτικές ακτινογραφίες του ασθενούς μετά την επέμβαση

Διεγχειριτικές ακτινογραφίες του ασθενούς μετά την επέμβαση   Διεγχειριτικές ακτινογραφίες του ασθενούς μετά την επέμβαση