Υποτροπιάζουσα δισκοκήλη στο επίπεδο Ο4/5

Προεγχειρητική τομογραφία & Διεγχειρητικές εικόνες

Προεγχειρητική τομογραφία της ελάχιστα επεμβατικής σπονδυλοδεσίας

ελάχιστα επεμβατική σπονδυλοδεσία   ελάχιστα επεμβατική σπονδυλοδεσία

Διεγχειριτικές ακτινογραφίες του ασθενούς μετά την επέμβαση.
Απώλεια αίματος κατά την επέμβαση 50 ml.
Συνολικός χρόνος επέμβασης 90 λεπτά.
Παραμονή στο νοσοκομείο 1 ημέρα.

Διεγχειριτικές ακτινογραφίες   Διεγχειριτικές ακτινογραφίες   Διεγχειριτικές ακτινογραφίες