Ασθενής 44 ετών με επεισόδιο ιλίγγου υπεβλήθη σε MRI έλεγχο εγκεφάλου που ανέδειξε την παρουσία άτυπης εξεργασίας στην περιοχή του τριγώνου ενδοκοιλιακά (δε), με σημαντικό περιεστιακό οίδημα.

Υπεβλήθη σε δεξιά βρεγματική κρανιοτομία υπό νευροπλοήγηση και μικροσκοπική ολική εξαίρεση του όγκου. Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενή ηταν άριστη. Ο ασθενής έλαβε εξιτήριο την 4η μετεγχειρητική ημέρα. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε εικόνα συμβατή με μηνιγγίωμα τύπου Ι. Ο μετεγχειρητικός απεικονιστικός έλεγχος επιβεβαίωσε την ολική εξαίρεση της βλάβης.

 

Προεγχειρητική μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό με τον ευμεγέθη όγκο στο οπίσθιο τρίγωνο της δεξιάς πλάγιας κοιλίας.

 

Mετεγχειρητική μαγνητική και αξονική τομογραφία που δείχνει την ολική εξαίρεση της βλάβης απο μια κρανιοτομία 3,5 εκ.