Ασθενής 72 ετων με γνωστή κρανιοαυχενική δυστονία και αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα παρουσίασε εικόνα προοδευτικής τετραπάρεσης μετά απο πτώση επι του εδάφους. Ο ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε κάταγμα στην περιοχή της κρανιοαυχενικής συμβολής (κόνδυλος-Α1-οδόντας δεξιά) και εκτεταμένη μυελική θλάση/μευλοπάθεια.

Ο ασθενής παρουσιάστηκε με ρεβόκρανο και βαριά τετραπάρεση 1/5.

Υπεβλήθει σε ινιοαυχενική σπονδυλοδεσία και αποσυμπίεση της κρανιοαυχενικής συμβολής. Μετεγχειρητικά παρουσίασε ήπια βελτίωση της κινητικότητας των κάτω άκρων και μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο για περαιτέρω αποκατάσταση.

 

Προεγχειρητική αξονική που δείχνει το κάταγμα του οδόντα και της άρθρωσης α1/α2 δεξιά.

 

Μετεγχειρητική εικόνα μετά απο την ινιοαυχενική σπονδυλοδεσία.