Ασθενής 72 ετών με γνωστή κρανιοαυχενική δυστονία και αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα παρουσίασε εικόνα προοδευτικής τετραπάρεσης μετά απο πτώση επί του εδάφους. Ο ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε κάταγμα στην περιοχή της κρανιοαυχενικής συμβολής (κόνδυλος-Α1-οδόντας δεξιά) και εκτεταμένη μυελική θλάση/μυελοπάθεια.

Ο ασθενής παρουσιάστηκε με ραιβόκρανο και βαριά τετραπάρεση 1/5.

Υπεβλήθη σε ινιοαυχενική σπονδυλοδεσία και αποσυμπίεση της κρανιοαυχενικής συμβολής. Μετεγχειρητικά παρουσίασε ήπια βελτίωση της κινητικότητας των κάτω άκρων και μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο για περαιτέρω αποκατάσταση.

 

Προεγχειρητική αξονική που δείχνει το κάταγμα του οδόντα και της άρθρωσης Α1/Α2 δεξιά.

 

Μετεγχειρητική εικόνα μετά απο την ινιοαυχενική σπονδυλοδεσία.