Ελάχιστα επεμβατική διαδερμική αφαίρεση εξωτρηματικής (πλάγιας) οσφυϊκής δισκοκήλης

Προεγχειρητικές & Διεγχειρητικές ακτινογραφίες

Επέμβαση ελάχιστα επεμβατικής δυναμικής σπονδυλοδεσίας

Διεγχειρητικές εικόνες & Μετεγχειρητική ακτινογραφία

Ακουστικό νευρίνωμα δεξιά με πίεση επί του στελέχους

Προεγχειρητικές & Μετεγχειρητικές εικόνες

Οσφρητικό μηνιγγίωμα διαμέτρου 3 εκ.

Προεγχειρητικές & Μετεγχειρητικές εικόνες

Νευρίνωμα του μυελικού κώνου

Προεγχειρητικές & Μετεγχειρητικές εικόνες