Προεγχειρητική αξονική και μαγνητική ασθενούς 52 ετών με ευμεγέθη θωρακική δισκοκήλη θ7/8 με έντονα πιεστικά φαινόμενα επί του μυελού (μυελοπάθεια). Η ασθενής προεγχειρητικά παρουσίαζε αδυναμία βάδισης, αστάθεια και εικόνα παραπάρεσης.

κροταφικό γλοιοβλάστωμα

Προεγχειρητική εικόνα  ασθενούς 54 ετών με γλοιοβλάστωμα WHO IV δεξιά κροταφικά και έντονα πιεστικά φαινόμενα με μετατόπιση μέσης γραμμής.

Ασθενής 36 ετών με αιφνίδια απώλεια όρασης δεξιά (1/10) και προοδευτική απώλεια όρασης αριστερά (7/10). Η προεγχειρητική μαγνητική έδειξε αιμορραγία από σηραγγώδες αιμαγγείωμα (cavernoma) εντός του δεξιού οπτικού νεύρου.

Ασθενής 33 ετών με προοδευτική μυελοπάθεια, αστάθεια βάδισης και παραπάρεση. Η προεγχειρητική μαγνητική ανέδειξε ευμεγέθες ενδο-εξωκαναλικό νευρίνωμα Α3/4 με σημαντική πίεση επί του νωτιαίου μυελού και παθολογικό σήμα μυελοπάθειας.

Υποτροπιάζουσα δισκοκήλη στο επίπεδο Ο4/5

Προεγχειρητική τομογραφία & Διεγχειρητικές εικόνες