Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για επεμβάσεις στον εγκέφαλο, αποσκοπούν στην μείωση της νοσηρότητας που σχετίζεται με την χειρουργική προσπέλαση χωρίς να αλλοιώνεται το αποτέλεσμα.

Η ελαχιστοποίηση της επεμβατικότητας περιορίζεται στην μείωση του μεγέθους της τομής και της κρανιοτομίας με την βοήθεια νευροπλοηγού.

Περισσότερες πληροφορίες:

Χειρουργική νευροογκολογία

Χειρουργική βάσεως κρανίου 

Νευροενδοκρινολογία

Αγγειονευροχειρουργική

Υδροκέφαλος

Αιμαγγειοβλαστώματα - Νόσος von Hippel Lindau

Νευροπλοήγηση