Το αιμαγγειοβλάστωμα είναι ένας καλοήθης όγκος του κεντρικού νευρικού συστήματος. Συνήθως βρίσκεται στον οπίσθιο βόθρο του εγκεφάλου ή ενδομυελικά. Από γενετικής πλευράς υπάρχουν 2 τύποι αιμαγγειοβλαστωμάτων:

1. ο σποραδικός τύπος
2. ο συγγενικός τύπος ώς μέρος της νόσου von Hippel Lindau

Σποραδικό αιμαγγειοβλάστωμα της παρεγγεφαλίδαςΣποραδικό αιμαγγειοβλάστωμα της παρεγκεφαλίδας    Πολλαπλά αιμαγγειοβλαστώματα του μυελού – νόσος von Hippel Lindau Πολλαπλά αιμαγγειοβλαστώματα του μυελού – νόσος von Hippel Lindau     Διεγχειρητική εικόνα από αφαίρεση αιμαγγειοβλαστώματος στην περιοχή της παρεγγεφαλιδικής γωνίας Διεγχειρητική εικόνα από αφαίρεση αιμαγγειοβλαστώματος στην περιοχή της παρεγκεφαλιδικής γωνίας

Συνήθως οι όγκοι αυτοί μεγαλώνουν με αργό ρυθμό. Αποτελούνται κυρίως απο ένα μεγαλύτερο κυστικό και ένα, τις περισσότερες φορές μικρότερο συμπαγές κομμάτι.

Η μικροχειρουργική εξαίρεση των συγκεκριμένων όγκων παρουσιάζει λόγω της αυξημένης αιμάτωσης και σύστασης ορισμένες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες.

Σε συγκεκριμένα περιστατικά είναι αναγκαίος ο προεγχειρητικός εμβολισμός. Η χειρουργική εξαίρεση των αιμαγγειοβλαστωμάτων αποτελεί τη μόνη ενδεδειγμένη θεραπεία, καθώς οι συγκεκριμένοι όγκοι δεν αντιδρούν σε χημειο- και ακτινο-θεραπεία.

Ο γενετικός έλεγχος για τους ασθενείς με υποψία για νόσο von Hippel-Lindau γίνεται σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή κλινική του Freiburg.