Βασίλειος Βουγιούκας ΝευροενδοκρινολογίαΗ νευροχειρουργική ενδοκρινολογία ασχολείται με τις παθήσεις της υπόφυσης.

Η υπόφυση είναι ένας μικρός αδένας που βρίσκεται στη βάση του κρανίου και είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της ορμονικής ισορροπίας στον οργανισμό.

Η πιο συχνή παθολογία είναι το αδένωμα της υπόφυσης.

Τα περισσότερα αδενώματα μπορούν να αφαιρεθούν με μία επέμβαση που γίνεται από τη μύτη (διασφηνοειδική προσπέλαση).

Η διασφηνοειδική αφαίρεση των αδενωμάτων της υπόφυσης γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση ενδοσκοπίου και την βοήθεια του νευροπλοηγού.

Για κάποια περιστατικά στα οποία το αδένωμα επεκτείνεται πέραν της περιοχής του εφιππίου ή για υπερεφιππιακούς όγκους της βάσης του κρανίου (κρανιοφαρυγγίωμα, μηνιγγίωμα) η επέμβαση γίνεται μέσω μιας ελάχιστα επεμβατικής κρανιοτομίας.

Η μετεγχειρητική πορεία των ασθενών παρακολουθείται σε συνεργασία με διακεκριμένους συναδέλφους των εμπλεκομένων ειδικοτήτων (ενδοκρινολογία, ΩΡΛ).

Αδένωμα υπόφυσης με επέκταση στον συραγγώδη κόλποΑδένωμα υπόφυσης με επέκταση στον σηραγγώδη κόλπο   Διεγχειρητική απεικόνιση με πλοηγό κατα την ενδοσκοπική αφαίρεση αδενώματοςΔιεγχειρητική απεικόνιση με πλοηγό κατα την ενδοσκοπική αφαίρεση αδενώματος   Κρανιοφαρυγγiωμα με πίεση επι του χιάσματοςΚρανιοφαρυγγiωμα με πίεση επι του χιάσματος