Η συμπτωματική υδροκεφαλία αντιμετωπιζεται συνήθως με την τοποθέτηση μιας κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης με βαλβίδα. Με αυτό τον τρόπο το εγκεφαλονωτιαίο υγρό μπορεί να παροχετευτεί στον περιτοναϊκό χώρο.

Η ενσωματωμένη βαλβίδα ελέγχει τη ροή του ΕΝΥ ανάλογα με την ενδοκράνια πίεση. Σημαντικός αριθμός ασθενών παρουσιάζει, σε βάθος χρόνου, προβλήματα, όπως λοιμώξεις, απόφραξη και βλάβη βαλβίδας.

Οι επιπλοκές αυτές αντιμετωπίζονται αποκλειστικά με χειρουργικό τρόπο με αποτέλεσμα οι ασθενείς να χειρουργούνται περισσότερες απο μία φορά.

Σε συγκεκριμένα περιστατικά αποφρακτικού υδροκέφαλου, η υδροκεφαλία μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια ενδοσκοπική 3η κοιλιοστομία. Η επέμβαση χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό και εκπαίδευση.

Το ποσοστό επιπλοκών είναι σαφώς μικρότερο από αυτό των κοιλιοπεριτοναϊκών παροχετεύσεων διότι δεν εμφυτεύονται ξένα σώματα.

Εικόνα απο ενδοσκοπική 3η κοιλιοστομία Εικόνα απο ενδοσκοπική 3η κοιλιοστομία