Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στην σπονδυλική στήλη αποσκοπούν στην μείωση της νοσηρότητας που σχετίζεται με την χειρουργική προσπέλαση χωρίς να αλλοιώνεται το αποτέλεσμα.

Στην σπονδυλική στήλη οι καινούργιες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές επιτρέπουν την χειρουργική προσπέλαση χώρις τον τραυματισμό της αυτόνομης μυικής μάζας.

Με αυτό τον τρόπο μειώνεται σημαντικά η διεγχειριτική απώλεια αίματος καθώς και ο μετεγχειριτικός πόνος.
Οι ασθενείς κινητοποιούνται γρήγορα χωρίς την χρήση αναλγητικής θεραπείας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Όγκοι Σπονδυλικής Στήλης

Οσφυϊκή Σπονδυλοδεσία

Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή

Αυχενική Δισκεκτομή – Πρόσθια

Αυχενική Δισκεκτομή – Οπίσθια

Αυχενική Σπονδυλοδεσία

Οστεοπορωτικά Κατάγματα – Κυφοπλαστική