Η πρόσθια αυχενική προσπέλαση χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που κάποια παθολογία (δισκοκήλη, οστεόφυτα, μετατόπιση σπονδύλων, όγκος) πιέζει τις εξερχόμενες ρίζες ή το νωτιαίο μυελό (αυχενική μυελοπάθεια).

Ο ασθενής είναι υποψήφιος για χειρουργική επέμβαση μόνο σε περίπτωση που η συστηματική συντηρητική αγωγη δεν φέρει το αναμενόμενο αποτέλεσμα και υπάρχει επιδείνωση της νευρολογικής συμπτωματολογίας (κυρίως αδυναμία στο χέρι). Εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς με αυχενική μυελοπάθεια οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικά ακόμα και αν δεν παρουσιάζουν κλινική συμπτωματολογία.

Η επέμβαση γίνεται με μια μικρή τομή 2,5 εκ. στο πρόσθιο τμήμα του αυχένα. Η προσπέλαση γίνεται χρησιμοποιώντας την ανατομική δίοδο ανάμεσα στα αγγεία (καρωτίδα και σφαγίτιδα) και την τραχεία και είναι αναίμακτη. Με την βοήθεια του μικροσκοπίου αφαιρείται ο δίσκος και τα οστεόφυτα που πιέζουν τις νευρικές δομές. Ο δίσκος αντικαθιστάται ανάλογα με την περίπτωση με ένα ειδικό κλωβό, ο οποίος πληρούται με οστικό μόσχευμα, ή με τεχνητό δίσκο (αυχενική αρθροπλαστική). Η τοποθέτηση του τεχνητού δίσκου δίνει την δυνατότητα κινητοποίησης του χειρουργημένου επιπέδου αλλά ενδείκνυται μόνο σε ασθενείς με μονοεπίπεδη βλάβη του δίσκου χωρίς οστεόφυτα ή άλλες εκφυλιστικές αλλοιώσεις.

Μετά την επέμβαση ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα και λαμβάνει εξιτήριο την επομένη. Σε πολυεπίπεδες επεμβάσεις ή σε περιπτώσεις που χρειάζεται η αφαίρεση ολόκληρου του σπονδυλικού σώματος η νοσηλεία παρατείνεται για 1-2 μέρες.

Διεγχειρητικές εικόνες από αυχενική αρθροπλαστικήΔιεγχειρητικές εικόνες από αυχενική αρθροπλαστική