Σε ορισμένα περιστατικά αυχενικής μυελοπάθειας (εκφυλιστικής, τραυματικής ή ογκολογικής αιτιολογίας) απαιτείται εκτεταμένη αφαίρεση της παθολογίας είτε με πρόσθια (σωματεκτομή) είτε με οπίσθια (πεταλεκτομή) προσπέλαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται ταυτόχρονη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης.

Τα περιστατικά αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο.
Ο συνολικός χρόνος νοσηλείας είναι συνήθως 7-10 μέρες.

Ακτινολογικές εικόνες σε ασθενή με κάταγμα Α3-4 που αντιμετωπίστηκε με προσθιοπίσθια σταθεροποίηση Ακτινολογικές εικόνες σε ασθενή με κάταγμα Α3-4 που αντιμετωπίστηκε με προσθιοπίσθια σταθεροποίηση

Ακτινολογικές εικόνες σε ασθενή με αυχενική μυελοπάθεια που αντιμετωπίστηκε με πρόσθια σωματεκτομή Α5 και Α6 και σταθεροποίηση Ακτινολογικές εικόνες σε ασθενή με αυχενική μυελοπάθεια που αντιμετωπίστηκε με πρόσθια σωματεκτομή Α5 και Α6 και σταθεροποίηση