Σε περιπτώσεις αστάθειας της οσφυϊκής μοίρας γίνεται σταθεροποίηση της περιοχής με παράλληλη αποσυμπίεση των νευρικών δομών. Η σπονδυλοδεσία γίνεται με την εισαγωγή κοχλιών τιτανίου καθώς και ειδικών κλωβών και έχει ως αποτέλεσμα την συμπαγή ένωση δύο ή περισσοτέρων σπονδύλων.

Οι καινούργιες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές επιτρέπουν την αποσυμπίεση των νευρικών στοιχείων και την τοποθέτηση των υλικών μέσα απο μικρές τομές. Οι τεχνικές αυτές σέβονται τις μυικές δομές με αποτέλεσμα να επισπεύδεται η ομαλή κινητοποίηση του ασθενούς μετεγχειρητικά, να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα μόλυνσης των χειρουργικών τραυμάτων και να μην υπάρχει ανάγκη μετάγγισης αίματος.

Η παραμονή στην κλινική είναι ανάλογα με την περίπτωση 3-5 μέρες. Ο ασθενής επιστρέφει στις καθημερινές του ασχολίες 4-6 εβδομάδες μετά το χειρουργείο.

 

Προ- και μετεγχειρητικές εικόνες σε ασθενή με οσφυϊκή αστάθεια που αντιμετωπίστηκε με ελάχιστα επεμβατική σπονδυλοδεσία 3 επιπέδων Προ- και μετεγχειρητικές εικόνες σε ασθενή με οσφυϊκή αστάθεια που αντιμετωπίστηκε με ελάχιστα επεμβατική σπονδυλοδεσία 3 επιπέδων

Διεγχειρητικές εικόνες από ελάχιστα επεβατικές σπονδυλοδεσίες στην θωρακοοσφυική περιοχή Διεγχειρητικές εικόνες από ελάχιστα επεβατικές σπονδυλοδεσίες στην θωρακοοσφυϊκή περιοχή

Διεγχειρητικές εικόνες από ελάχιστα επεβατικές σπονδυλοδεσίες στην θωρακοοσφυική περιοχή Διεγχειρητικές εικόνες από ελάχιστα επεβατικές σπονδυλοδεσίες στην θωρακοοσφυϊκή περιοχή

Διεγχειρητικές εικόνες από ελάχιστα επεβατικές σπονδυλοδεσίες στην θωρακοοσφυϊκή περιοχή Διεγχειρητικές εικόνες από ελάχιστα επεβατικές σπονδυλοδεσίες στην θωρακοοσφυϊκή περιοχή