Ελάχιστα επεμβατική διαδερμική αφαίρεση εξωτρηματικής (πλάγιας) οσφυϊκής δισκοκήλης

Προεγχειρητικές & Διεγχειρητικές ακτινογραφίες

Προεγχειρητική μαγνητική ακτινογραφία από ελάχιστα επεμβατική διαδερμική αφαίρεση εξωτρηματικής (πλάγιας) οσφυϊκής δισκοκήλης στο επίπεδο Ο3/4 σε ασθενή 55 ετών με υποτροπιάζουσα ισχιαλγία και πάρεση μέσα από κύλινδρο διαμέτρου 14 χιλιοστών.
Συνολικός χρόνος επέμβασης 25 λεπτά.

Προεγχειρητική μαγνητική ακτινογραφία 

Διεγχειρητικές ακτινογραφίες του ασθενούς μετά την επέμβαση

Διεγχειρητικές ακτινογραφίες του ασθενούς μετά την επέμβαση   Διεγχειρητικές ακτινογραφίες του ασθενούς μετά την επέμβαση