Ασθενής 33 ετών με προοδευτική μυελοπάθεια, αστάθεια βάδισης και παραπάρεση. Η προεγχειρητική μαγνητική ανέδειξε ευμεγέθες ενδο-εξωκαναλικό νευρίνωμα Α3/4 με σημαντική πίεση επί του νωτιαίου μυελού και παθολογικό σήμα μυελοπάθειας.

Προεγχειρητικές Εικόνες

Η βλάβη αφαιρέθηκε μικροχειρουργικά μέσω μονόπλευρης προσπέλασης με δεξιά ημιπεταλεκτομή και διατήρηση των δομών της μέσης γραμμής.

Η ασθενής είχε άριστη μετεγχειρητική πορεία και έλαβε εξιτήριο 5 ημέρες μετά την επέμβαση.

Ο μετεγχειρητικός έλεγχος ανέδειξε την πλήρη εξαίρεση της βλάβης.

Η ασθενής έχει ανακτήσει πλέον πλήρως την λειτουργικότητα της και έχει επανέλθει στις καθημερινές λειτουργίες χωρίς περιορισμούς.

Μετεγχειρητικές εικόνες