Προεγχειρητική αξονική και μαγνητική ασθενούς 52 ετών με ευμεγέθη θωρακική δισκοκήλη θ7/8 με έντονα πιεστικά φαινόμενα επί του μυελού (μυελοπάθεια). Η ασθενής προεγχειρητικά παρουσίαζε αδυναμία βάδισης, αστάθεια και εικόνα παραπάρεσης.

Μετεγχειρητική εικόνα μετά απο ελάχιστα επεμβατική δεξιά θωρακοτομή (χωρίς αφαίρεση πλευράς) και ολική αφαίρεση της δισκοκήλης υπο νευροπαρακολούθηση.

Η ασθενής πήρε εξιτήριο την 5η μετεγχειρητική μέρα σε σαφώς βελτιωμένη νευρολογικά κατάσταση. Μετά από παραμονή 2 εβδομάδων σε κέντρο αποκατάστασης η ασθενής επανήλθε πλήρως νευρολογικά.

Παραμένει νευρολογικά άριστη, περιπατητική, χωρίς νευρολογικό έλλειμμα και έχει επανέλθει πλήρως στις καθημερινές λειτουργίες.